බල පෙරළිය -බර්ටෝල්ට් බ්‍රෙෂ්ට්

 

bertolt_brecht_caricature_by_ctrela-d4lteh3

 

 

අන්ධ බව නොපෙනෙද
මහා මිනිසුන්ගේ
සෙයින් දෙවිවරු යන්නේ
නැමුණු පිට කොඳු මත දනන්නේ

කුලියට ලබා ගත්
මෙතෙක් කල් නොබිඳුණු
අවි බලයෙන් පමෝදව

මෙතෙක් කල් නම් දිගු වුව
ඒ සදාකාලික නොවන්නේ

අහා! බල මැන පෙරළිය
උදා වන යුගයකින් යුගයට
ලෝ වැසි දනන්නේ
එයම නො ම වන්නෙද උදානය!
henry jayasena
(යදම් වලින් බඳිනු ලැබූ රජු වේදිකාවට ගෙන එයි. ඔහුගේ මුහුණ අඳූරුය.)

මහා පුරුෂය!
ගමන් නොකළැක්කෙද
හිස කෙළින් කොට?

මාළිගයෙ තොප වැසි
කවුළු අතරින් බලනා
දහසක් සතුරු නෙත් ඇත
බලා සිටිනා ඔබේ මෙගමන

නැත උවමනා දැන් නම්
ශිල්පියෝ නිර්මාණ ඔබහට
වඩුවෙකුට පුළුවනි
ඉතිරි වූ වැඩ නිමකරන්නට

නව මැඳුරකට නොව
සිදුරකට වේ බිම් මත
ඔබ මේ ගමන යන්නේ
යළිත් බලනුව වට පිට
අන්ධ වූ දෙනුවන් විදාලා!

සොම්නසක් නැග ඒ ද හද තුළ
දමා යන මේ ඉසුරු දැක්මෙන්?

අතර දෙව් මෙහෙයත්
පිස නිමා කළ රාජ බොජුනත්
ඔබ යන්නෙහිය දෙසකට
යළි නැඟී සිය එනු නොහැකි වූ.

 

(යුව රජු ඉවතට ගෙන යයි. අනතුරු හඟවන සක්නාදයක්. මැදුරු දොරෙන් එපිට කලබල.)

මහ උන්ගෙ මාළිග
බිඳී හැළෙනා විට
පොඩි උන්ද එහි ඇති
ඊට යට වී නැසී යේ

මහ උන්ගෙ මහිමය
නොලැබුණත් කල හොඳ කල
විපතෙහි දී නම් උන්ගේ
දිනති දීනයො එයින් කොටසක්

හෙළට යන අස් රිය
තුරඟුන් ද එහි බැඳි
සමග වැටෙනා මෙන් ප්‍රපාතෙට!

[හුණුවටයේ කතාවෙන්]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.