ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයට රනිල් ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂය දෙකෙන් එකක් තොර ගතයුතුව ඇති බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පෞද්ගලිකවම හමුවී

Read more
error: Content is protected !!