බැංකු වංචා චෝදනාලත් විනිසුරු මහාධිකරණයට

බැංකු වලින් ණය ගෙන ඒවා නොගෙවා සිටීම හා අධිකරණ නිලධාරීන්ට තර්ජනය කිරීම නිසා වැඩ තහනමකට ලක්ව සිටි දිසා විනිසුරු අරවින්ද

Read more

ලලිත් වීරතුංග සහ අනුෂ පැල්පිට දෙදෙනා බන්ධනාගාර රෝහලට

ලලිත් වීරතුංග සහ අනුෂ පැල්පිට දෙදෙනා බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුලත් කොට ඇත. සිරකරු අංක V 18069 ලලිත් වීරතුංගට ලැබී ඇති අතර

Read more

බත්තරමුල්ල – කලින් ඇවිත් කලින් යන්න

අගනුවර හා ජනාකීර්න පෙදෙස්වල උදෑසන පවතින අධික රථවාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස රජයේ සේවකයන් සඳහා නම්‍යශීලී කාර්යාල වේලාවක් පවත්වාගැනීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක්

Read more