ලලිත් – අනූෂගේ දඩය ගෙවන්න මහින්ද සූදානම්?

පසුගිය ජනාධිපතිවරනයේදී මහින්ද රාජපක්ෂට වාසි සහගත ලෙස විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිසමේ අරමුදල් වලින් රුපියල් මිලියන 600ක් යොදවා සුදු රෙදි බෙදාදීමේ

Read more

අළුත් ව්‍යවස්ථාව 21වනදා පාර්ලිමේන්තුවට

නව ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාව අවසන් වී ඇති අතර මේ වාර්තාව 21වනදා ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ලෙස රැස්වෙන පාර්ලිමේන්තුවට

Read more