කසළ මාෆියාව හෙළිදරව් වෙයි

කොළඹ, කොළොන්නාව, කඩුවෙල යන ප‍්‍රදේශවලින් එක් රැස්වන කසල බැහැර කෙරෙන කෙරවළපිටිය කසළ අංගනයෙන් දිනකට ටොන් 1,300ක් භාරගන්නා බව සංඛ්‍යා ලේඛනවල

Read more

ක්‍රිකට් හිල වහන්න පාසල් ක්‍රිකට්

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉහළ නැංවීම සඳහා පාසල් මට්ටමින් ගත හැකි සියලු තීන්දු තීරණ ගැනීමටත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අවශ්‍ය පියවර

Read more