රෙද්ද !රෙද්ද !රෙද්ද !රෙද්ද !

සිවුරු හොරා කියනනේ ලස්සන කුරුල්ලකුටය. අප කුඩා කාලයේ නම් ඉඳ හිට හෝ සිවුරු හොරා ඉත්තක වසා ඉන්නවා දක්නට ලැබුණි. අද

Read more

මව් කුසේ වසර 46 ක් තිබූ දරු ගැබක්

මොරොක්කෝවේ ජිවත් වන අවුරුදු 75 ක් වයසැති කාන්තාවකගේ උදරයේ කළ සැත්කමකින් ගල්වී තිබූ මල දරු ගැබක් ඉවත් කර තිබෙනවා. වසර

Read more

පුංචි ඡන්දය ජනවාරියේ – අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ

දෙසැම්බර් මාසයේ අයවැය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු අවසන් වූ පසු ලබන ජනවාරි මාසයේදී පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

Read more

සයිටම් උපාධිය බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වේ

වෛද්‍ය අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් යුතුව කටයුතු කරන වෛද්‍ය සභාවක් වන බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවද මුදලට වෛද්‍ය උපාධිය විකුණන මාලඹේ සයිටම්

Read more