අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ බොරු කියූ බව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ ප්‍රධාන විධායක පිළිගනී

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්‌ සමාගමේ හිමිකරු වන අර්ජුන් ඇලෝසියස්‌ මහතා පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවටත් බොරු කර ඇතැයි ඊයේ (15 දා) ජනාධිපති

Read more

විරෝධතාවය ප්‍රතික්ෂේප වේ – අළුත්ගමගේට නඩු

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොන්ග්‍රසය නැමති වෘත්තීය සමිතියකට අයත් රුපියල් ලක‍ෂ 39ක මුදලක් සාවධ්‍ය පරිහරණය කළ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය, පාර්ලිමෙන්තු

Read more

විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනියම් ගර්ජනය දියාරු වේ

අත්‍යවශ්‍ය හදිසි විදුලි සේවාවන් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අනියම් පදනම මත සහ පරිවාස සේවාකාලය තුළ සිටින සියළුම

Read more