දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ට දෙවරක් සමාව දිය යුතුයි – බහු

දේශපාලන හේතු නිසා ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත යටතේ අත් අඩංගුවට ගෙන වසර ගණනාවක් බන්ධනාගාර ගත කොට සිටින දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ට දෙවරක්

Read more

රන්ජන් රාමනායක ගම්පහට

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා පත්කරනු ලැබ සිටී. පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් මෙම

Read more

කොමිසමකි තවත් – මිහින් ලංකා

මිහින් ලංකා ආයතනයේ ආරම්භක අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ, හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ හා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී

Read more