අඩුපාඩු තිබුණට යහපාලනය ඉදිරියටම යනවා – අගමැති රනිල්

අපිට හංගන්න කිසිදෙයක්‌ නෑ. අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන් එහෙත් යහපාලනය ඉදිරියටම ගෙනයන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහ බැංකු බැඳුම්කර විමර්ශන

Read more