අගමැතිතුමා රහස් පරීක්ෂකයෙක් නෙවෙයිනේ – අජිත් පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන ගණනක අලාභයක් සිදු වූ බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වරදක් කර නැතැයි විශේෂ ජනාධිපති

Read more

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන නව විෂය නිර්දේශය අත්හිටුවයි

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මැදිගත්වීමෙන් සකස් කළ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන නව විෂය නිර්දේශය අත්හිටුවීමට

Read more

ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට හෝටල් වලදී තහංචි බැහැ

දකුණු දිග වෙරළේ පිහිටි ඇතැම් සංචාරක හෝටල්වල නවාතැන් ගත් හැක්කේ විදේශිකයින්ට පමණි. ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මෙය හෝටල් තුලට ඇතුලත් ඇතුළු වීමට

Read more

සමලිංගිකයින් 75 000 ක්

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්දන ව්‍යාපාරයේ වාර්තාවකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමලිංගිකන් 75,000 පමණ සිටිති. මිලියන එකයි 1.2 ක ගේ රුධිර සාම්පල

Read more

පාසැල් පොත් පමාවට වග කියන්නේ කවුද?

පාසල් සිසුන්ට ලබා දිය යුතු පෙළ පොත් ලක්ෂ 11ක් තවදුරටත් හිඟව පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි. අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, එම

Read more

කාර්යාලිය කාම සේවයට වැට

රාජකාරී වේලාවේදීත් ගණිකා වෘත්තියේ නියැලෙන කාන්තාවන් පිළිබඳව දනගන්නට ලැබෙන දැනගන්නට ලැබී තිබෙන බව රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන සහ පරිපාලන සේවා ආයතන

Read more