ආණ්ඩුවට ගල් වදීද? – රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක

ආණ්ඩුව මේ නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ කොමඩියක් බවත් මෙය නරඹා ජනතාව සිනහ වෙයිද අඬයිද නොඑසේනම් ගල් ගහයිද කියා කියා නොදන්නා බවත්

Read more

රනිල්ට නීතිය සහ සාමය

නීතිය හා සාමය අමාත්‍ය ධුරය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබාදී ඇති අතර මීට පෙර එහි කටයුතු කළ සාගල රත්නායක මහතාට

Read more

බැසිල් ගේ නඩු එකදිගට

පසුගිය ජනපතිවරණ සමයේ රුපියල් ලක්ෂ 365ක් වටිනා ජිඅයි පයිප්ප (යකඩ බට) මිලදී ගැනීමෙන් රජයේ මුදල් සාපරාධී සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කිරීමේ

Read more