ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු ආපු අය එජාපය විනාශ කරනවා – රවී කරුණානායක

ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ ඉහළ සිට කටයුතු මෙහෙයවන දෙතුන් දෙනෙක් පක්ෂය විනාශ කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රවි

Read more

පානීය ජල අයිතිය වෙනුවෙන් 59 ක් අත්අඩංගුවට

පානීය ජලය ජනතා අයිතියකි. ඒ හා සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන කවර හෝ කටයුත්තක් ජනතාව හා කෙරන කතිකාවකින් තීරණය විය යුතුය. එසේ නොවුණු

Read more

අගමැතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාව වසන්තගෙන්?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැහැදිලි වෙනසක් සිදු නොවන්නේ නම් අගමැතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙන ඒම අනිවාර්යෙන්ම සිදු වනු ඇතැයි එම

Read more