මහනුවර කලබල වලට මුල්වූ බව කියන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

මහනුවර කලබල වලට මුල්වූ බව කියන සුරේන්ද්‍ර සුරවීර ඇතුළු පුද්ගලයින්  දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. පසුගිය හතරවෙනිදා පටන් 70 දෙනෙක් පමණ

Read more

මධ්‍යම පළාත් භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිට විරෝධය

මහනුවර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පසුගිය දිනවල ඇති වූ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය නිසි අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක නොවූ බැවින් මධ්‍යම පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය

Read more

සමාජ මාධ්‍ය ජාල අවහිරයට විරෝධය

රටපුරා ඇතිව තිබෙන යම් කලබලකාරී වාතාවරණයන් පාලනය කිරීම පිණිස රජය විසින් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තාවකාලිකව අවහිර කිරීමට ගත් තීරණයත්,

Read more