අම්පාර සැලසුමක් සහ නුවර අහම්බයක් – මෛත්‍රි

අම්පාර සිද්ධිය පැහැදිලිවම සැලසුම් කරලා කරපු වැඩක්‌ බවත් එය අහඹු සිදුවීමක්‌ හෝ හදිසියේ ඇතිවුණු තත්ත්වයක්‌ නෙවෙන බවයි ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ. එහෙත්

Read more

වන්දි ගෙවන්නේ කාගේ මුදලින්ද?

මහනුවර පැවැති නොසන්සුන්කාරී වතාවරණයත් සමඟ සිදුවූ පහර දීම් වලින් හානිවූ පූජනීය ස්ථාන හා පෞද්ගලික දේපොළ වල වටිනාකම් තක්සේරු කිරීම සතියක්

Read more