සනීපාරක්ෂක තුවාය, ඉන්දියානු මැතිවරණයේ පෙරට!

කාන්තාවන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ ලබා දීම ඉන්දියානු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයේ ප්‍රධාන පොරොන්දුවක් වී ඇත. කාන්තාවන්ගේ සනීපාරක්ෂාව ගැන කිසිදු උනන්දුවක් නොදක්වන ඉන්දියානු දේශපාලකයන්ට

Read more

තෙල් මිළ ඉහළට

අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංථාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ. සම කැබිනට්

Read more

පැල්පතට නව නිවසක්

කොළඹ නගරය පුරා වතු ජනාවාසවල ජීවත්වන අඩු පහසුකම් සහිත පවුල් ඒකක 50,000 කට ආසන්න පිරිසක් සඳහා නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත අංග

Read more

මිරිස්ස අනවසර ඉදිකිරීම් කඩා ඉවත් කරන්න – මෛත්‍රි ගෙන් දැඩි පියවරක්

වැලිගම මිරිස්ස මුහුදු වෙරළ තීරයේ සියලුම අනවසර ඉදිකිරීම් කඩා ඉවත් කරන ලෙසට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වෙරල සංරක්ෂණ හා වෙරළ

Read more