විදේශ සංචිත වලට සුභ කාලයක් ඉදිරියට!

ශ්‍රී ලංකාෙවේ දල විදේශීය සංචිතය ජුනි මාසය මැද වන විට ඇ.ඩො. බිලියන 11 දක්වා ඉහළට යන බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය

Read more

ඇලෝසියස් ගෙන් ෆොන්සේකාට ලක්ශයක්

ඇලෝසියස් කියන පුද්ගලයා තමා හමුවීමට පැමිණ චෙක් පතක් හෝ ලක්ෂයක මුදලක් තමන්ට ලබාදුන් බවත් ඒ මුදල තමා ළඟ සිටි අපේක්ෂකයින්

Read more