අවසානයේ බුද්ධික පතිරණට අවස්ථාවක්

වාණිජ හා හස්ත කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා දිව්රුම් දීමට නියමිතව

Read more

යාපනය විරෝධතා කරුවන් ඉලංගයෙි තමිල් අරිසු කච්චි නායකයාව එළවා ගනී

යාපනය මරදන්කේනි ප්‍රදේශයේ සිටින සංචාරයක ධීවරයන් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඊයේ (11) යාපනයේ ධීවර ප්‍රජාව විසින් දියත් කර තිබූ විරෝධතාවය

Read more

ලන්ඩන් සඳරුවන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට උත්සහයක්?

ලන්ඩන් පාදක කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන ලංකා ඊ නිව්ස්හි කතුවරයා වන ප්‍රදීප සඳරුවන් සේනාධීර මහතා අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස හෝ ලංකාවට

Read more

කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ට මංගලගෙන් සැලකිලි!

2020 වන විට ව්‍යවසායකින් ලක්ෂයක් බිහිකිරීම සඳහා රජය ආරම්භ කර  ඇති සැලසුම තුල, කාන්තා ව්‍යවසායින්ට  සහන රැසක් හිමි වේ. මේ

Read more

අතුරුදහන් වුවන් ගැන හොයන්න සාලිය ත්‍රිකුණාමලයට

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිලිබඳ කාර්යාලයේ මීළඟ ප්‍රාදේශීය රැස්වීම ජූනි මස 13 වන බදාදා දින ත්‍රිකුණාමලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය. ජනතාව සමග

Read more