ජනපතිටත් ඔස්ට්‍රියා තානාපතිනි හොයා ගන්න බෑ

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් දුන් නියෝගයක් අනුව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඕස්ට්‍රියානු තානාපතිනි ප්‍රියානී විජේසේකර මහත්මිය ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ පස් දෙනෙකු ආපසු

Read more