ඉන්දියානුවන්ගේ ජෛව දත්ත එකතුකිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දෙයි!

ඉමහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ඉන්දියානු ජෛව දත්ත එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දී තිබේ.

Read more

රුපියල අවප්‍රමාණ වුනෙත් රාජපක්ෂලා නිසාලු

‘ රුපියල අවප්‍රමාණය වළක්වා ගන්න විශාල වශයෙන් සංචිත මුදා හරින්න තිබුණා. එහෙත් අප එය යෙදවීම සීමා සහිතව කළේ. මේ මුදල්

Read more