සුනිල් හඳුන්නෙත්ති තවත් ඉනිමකට මුලපුරයි

කෝප් කමිටුවේ සභාපති ධූරය සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පත්කර තිබේ.

කෝප් කමිටුවේ කාර්යභාරය විස්තර කළ සුනිල් හදුන්නෙත්ති

“කෝප් කමිටුවෙන් කෙරෙන්නේ විමර්ශනයක්. මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්, විගණකාධිපතිවරයා සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල නිලධාරීන් සහ ඒ ආයතන පාලනය කරන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල කැඳවලා ඔවුන්ගේ කටයුතු පිළිබඳ සමාලෝචනය කරලා හඳුනා ගන්නා කරුණු අපි නැවත පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරනවා. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පසුගිය කාලයක දී කෝප් කමිටුව ඉතාම වැදගත් තැනක් බවට පත් කිරීමට මහන්සි විය.

සුනිල් හදුන්නෙත්ති සභාපතිත්වය දැරූ කාලය තුළදී කෝප් කමිටුව ජනමාධ්‍යයට විවෘත කිරීමට හැකි වීම විශේෂ සිද්ධියකි.

‘සමහර නිර්දේශ දේශපාලන බලය විසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න දුන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ විමර්ශන කාර්යය ජනමාධ්‍යයට විවෘත වීම නිසා, සිදුවුණ වැරැදි මොනව ද? වැරැදිවලට හවුල් වෙලා ඉන්නේ කවුද? වැරැදි කරන්නේ කවුද? වැරැදිවලට උදව් කරන්නෙ කවුද? වැරැදි හංගන්නෙ කවුද? කියලා ජනතාවට ඒ මොහොතේම දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට අපි දෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළත් නැතත්, කවුද හරි, කවුද වැරැදි කියලා තීරණය කරන්න දැන් ජනතාවට බාර වෙලා තියෙනවා.’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.