ආබාධිත සෙබළුන්ට පොරොන්දු සමඟ කඳුළු ගෑස්

disabled soldiersතමන්ට හිමි විශ්‍රාම වැටුප ලබාදෙනමෙන් රජයට බලකරමින් රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික බලකායේ සාමාජිකයින් පිරිසක් සහ හිමිවරු පිරිසක් විසින් අද (07 වනදා) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය දෙසට ඇතුලු වීමට උත්සාහා කල අවස්ථාවේ ඔවුන් වැළැක්වීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල විය.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයට ඇතුළු වූ ආබාධිත සෙබළුන් කීවේ පෙබරවාරියේ සිට තම ඉල්ලීම් ලබා දීමට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් එකඟ වූ බවයි.

එය ලිඛිතව ලැබෙන තෙක් දිගටම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයය ඉදිරිපිට සිටින බව උද්ඝෝෂකයෝ කියති.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයය කියනුයේ යුද්ධය නිම වී වසර අටකට පසුව ආබාධිත යුද හමුදා සාමාජිකයන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන බවයි.

වසර 12ක සේවා කාලය අවසන් කර විශ්‍රාම ලැබූ හමුදා සාමාජිකයන්ට ලබා දෙන සේවා විශ්‍රාම වැටුප වසර 12ක සේවා කාලය අවසන් නොකර සව කැමැත්තෙන් වන්දි ලබා විශ්‍රාම ලැබූ ආබාධිත සාමාජිකයන්ට ද ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇතැයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයය නිවේදනය කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.