උප කුලපති සුනන්දට ලියුම් පුරුදුයි

kelaniya universityඋප කුලපති සුනන්දට ලියුම් පුරුදුයි

දේශපාලන්ඥයන්ගෙන් ලියුම් රැගෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට පැමිණීම සුලබ දෙයක් බව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති සුනන්ද මද්දුම බණ්ඩාර කියා සිටී.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යා අංශයේ කථිකාචාර්ය තනතුරක් සදහා පුද්ගලයෙක් නිර්දේශ කරමින් උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල එවූ ලියුමක් සම්බන්ධයෙන් අද පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදියෙක් ප්‍රශ්න කලවිට ඇමති කිරිඇල්ල පරුෂ ලෙස කියා සිටියේ තමන්ට විශ්ව විද්‍යාලවලට උපදෙස් ලබාදීමට බලතල පැවරී ඇතිබවයි.

මෙතනදී ප්‍රශ්න කිහිපයක් පැන නැගී.

පලමුවෙන් නම්

අධ්‍යාපන ඇමති කිරිඇල්ලගේ නිර්වචනයට අනුව ඔහුට විශ්ව විද්‍යාලයේ බලධාරීන්ට ඕනෑම දෙයක් කිව හැකිය.මේ අනුව විශ්ව විද්‍යාල දේශන වලදී ශිෂ්‍යයන්ට පැවසිය යුතු දේත් කියා දීමට අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලගදීම කටයුතු කරනු ඇත.

දෙවැන්න නම්

තමන් දේශපාලන්ඥයන්ගෙන් එන යුතු බලපෑම් පිළිගැනීමට සුදානම් නැතිබව කියා සිටීමට උප කුලපති මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුම බණ්ඩාරට කොන්දක් නැත.

කිරිඇල්ල උපකුලපතිවරයාව හදුන්වන්නේ සුනන්ද මද්දුම බණ්ඩාර කියන එකා යනුවෙනි.

තුන්වැන්න නම්

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගෙන් සංගමයට ඇමතිවරයා බරපතල විෂමාචාර ක්‍රියාවක ඇති නමුත් ප්‍රබල මාධ්‍යවේදී සංවිධාන නිහඩය.

මේ තත්වය හමුවේ යළිත් නිදහස් මාධ්‍යවේදය යනු ඇමතිවරුන්ගෙන් ඉඩ ලැබෙන තරමට කරන මාධ්යවේදයක් වීමට ඉඩ ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.