කුමන්ත්‍රණයක් ගැන අසු පාරිභෝගිකයා පන්නයි

eleකුමන්ත්‍රණයක් ගැන අසු පාරිභෝගිකයා පන්නයි

ඊයේ (14) පවත් වූ විදුලි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් පිළිබද සංවාදයට සහභාගී වූ පාරිභෝගිකයෙකු විදුලිය බිදවැටෙන්නේ කුමන්ත්‍රණයක් නිසාදැයි විමසු විට එම සංවාදය මෙහෙය වූ මහාචාර්යවරයෙකු විසින් ඔහුව එය්හනින් ඉවත් කොට ඇත.

 

එම සංවාදය මෙහෙයවුයේ මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මහතාය.

[vsw id=”HcYqYWdB3XY” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.