ගුණරත්නම්ට පුරවැසිභාවය දෙන්න – ඒකාබද්ධ විපක්ෂය

wwwwwපෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ලබා දෙන ලෙස ජනපති ඇතුළු ආණ්ඩුවෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුනවර්දන මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ලබාදෙන ලෙස හා වීසා කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස කුමාර් ගුණරත්නම් කල ඉල්ලීම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.ඔහු මේ වන විට රිමාන්ඩ් භාරයේ පසුවෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.