තර්ස්ටන් – ඉසිපතන සහෝදරයන්ගේ සටන අද සහ හෙට

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 53 වන සහෝදරයන්ගේ සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය අද (26) සහ හෙට (27) ‍ කොළඹ ssc ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ.

තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මෙහෙය වන්නේ සිවුවන වසරට වර්ණලාභී චරණ නානායක්කාර ය.උප නායකත්වය දරන්නේ පූජිත් ගුණතිලක විසිනි.සුනෙත් ග්ණතිලක පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරයි.

ඉසිපතන විද්‍යාලය  මෙහෙය වන්නේ පස්වන වසරේ  වර්ණලාභී සාලින්ද උෂාන් ය.උප නායකත්වය දරන්නේ ප්‍රමෝද් මධුවන්ත විසිනි.ප්‍රදීප් නිශාන්ත පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරයි.

මෙම තරග ඉතිහාසයේ අවස්ථා 5ක දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ද අවස්ථා 4ක දී ඉසිපතන විද්‍යාලයජය ලබා ඇත.ජය පරාජයෙන් තොරව තරග 42ක් නිමා වී ඇත.

ඉතිහාසයේ අවසන් වරට 1999 වසරේ ක්‍රිෂාන්ත ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන් ඉසිපතනය ජය ලබා ඇත.

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම

Thurstan1

ඉසිපතන විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම

Isipathana

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.