තිස්ස කපල වැට මුල්ලේ- සජිත් කපල දොර මුල්ලේ-විමල් ගේ තුන් තේරවීල්ල

sajith-premadasa-deputy-leader

 

 

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ට තෝරන්න ඉතිරිව තිබෙන අලුත්ම තේරවිලි කවියක් විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා මෑතකදී පැවති   උත්සවයකදී   ඉදිරිපත් කළේය.

. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා “ දැන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ට තේරවිල්ලක් තෝරන්න තියෙනවා. මම පත්තරයේ දැකපු අලුත් තේරවිලි කවියක්. මේ ජනාධිපතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාක්ෂිකයින්ට තෝරන්න තියෙන අලුත්ම තේරවිලි කවියක් නම්,

“හතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු උඩු යටිකුරු සෙට්ටියා

අලුත ගෙනා මනමාළිට විධායකය ගරාලා

හොරගොල්ලට බෙදාලා සිරිකොතටත් බෙදාලා

තිස්ස කපල වැට මුල්ලේ සජිත් කපල දොර මුල්ලේ

අතක් ගනින් සොත්තියෝ ”

 

wimalweera

 

මෙය තමයි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ට තෝරන්න තියෙන එකම තේරවිල්ල බවට පත්වෙලා තියෙන්නේ

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.