දයාසිරිගෙන් හාමුදුරුගොල්ලන්ට ව්‍යායාම සැසියක්…

 

This picture taken on October 22, 2012 shows kungfu students performing at a Shaolin Temple to welcome guests during the 9th Zhengzhou International Shaolin Wushu Festival in Zhengzhou, central China's Henan Province. More than 1500 athletes from 73 countries and regions took part in the 5-day festival. CHINA OUT     AFP PHOTO

සංඝ සමාජයෙන් සියයට 60ක් දියවැඩියාව හා කොලෙස්ට්‍රෝල් හා හෘදයාබාධවලට ලක්වෙමින් ඇති ආකාරය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන දත්තවලින් පෙනී යන බවත්,  මේ භයානක තත්වයෙන් සංඝ සමාජය නිදහස් කරගැනීම සදහා  සංඝයා වහන්සේ මුල් කරගෙන ව්‍යායාම වැඩසටහන් පන්සල් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් ක්‍රීඩා ඇමති දයා සිරි ජයසේකර පැවසුවේය.

මේ වැඩසහන ගැන දැනුවත් කිරීමට අද (30)  ක්‍රීඩා ඇමතිවයා  මහා නායක හිමිවරුන් හමුවීමට පැමිණියේය. එහිදී  මල්වතු මහා නායක හිමියන් ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාට කීවේ  පන්සල බෝ මලුව අතුපතු ගාගෙන සිටියානම් හාමුදුරුවරුන්ට දවසට අවශ්‍ය ව්‍යායම ලබා ගත හැකි බවය.

අපි බලන්නෙ පුලුවන් තරම් බෞද්ධ සම්ප්‍රදායට ගැලපෙන ආකාරයට යෝග ව්‍යායාම හෝ වෙනත් ව්‍යායාම ක්‍රමයක් සංඝයා වහන්සේලා ඉලක්ක කරගෙන ගලපා ගන්න. එසේ කළ හැකිනම් සංඝ සමාජය නීරෝගී කරගත හැකි බව මා විශ්වාස කරනවා…   ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා පැවසීය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.