පොලිස් සැරයන් රෝහලට යැවූ වල අලියා

elepඋහන ප්‍රදේශයේ පොලිස් සැරයන් වරයෙකුට අද උදේ වල් අලියෙක් පහර දී ඇත.

උයන සිය නිවසේ සිට මධ්‍යම කඳවුර පොලිසිය රාජකාරි සඳහා පැමිණෙමින් සිටි පොලිස් සැරයන්වරයෙක් උදයපුර දී අද උදේ වල් අලි ප්‍රහාරයකට ලක්ව අම්පාර මහ රෝහලට ඇතුළු කරනු ලැබීය.

මෙම පහරදීම හේතුවෙන් ඔහුගේ දකුණු පාදයට සහ දකුණු අතට තුවාල සිදුවී ඇතැයි රෝහල් ප්‍රකාශකයෙක් කීවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.