පෞද්ගලික අංශයේ 2500කින් වැටුප් ඉහළට – අවම වැටුප 10,000

wdj senaපෞද්ගලික අංශයේ 2500කින් වැටුප් ඉහළට – අවම වැටුප 10,000

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය W.D.J. සෙනවිරත්න විසින් පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප 2500කින් ඉහල නැංවීමට හා අවම වැටුප 10000ක් බවට පත් කරන පනත් කෙටුම්පත් 2ක් අද (11) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

වෘත්තීය සමිති දීර්ඝ කාලයක සිට රජයෙන් කල ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම කෙටුම්පත් 2 සකස් කර ඇත.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවක අවම වැටුප පාර්ලිමේන්තු පනතකින් තීරණය කරන ප්‍රථම අවස්තාව මෙය වේ.

පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මස ඉදිරිපත් කල අයවැය මගින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට රු.2500ක වැටුප් වැඩිවීම යෝජනා කර තිබු අතර අදාළ පනත් සම්මත වීමෙන් පසු අවම වැටුප රු.10000ක් වන අතර ඒ හා සමගාමීව අවම දෛනික වේතනය රු.400ක් වනු ඇත.

එය මේ වසරේ ජනවාරි මාසය සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර හිඟ වැටුප් ද ගෙවිය යුතු බව කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යංශය පවසයි.

එමෙන්ම පසුගිය දිනෙක අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල බදු සන්ශූධන වලට අදාල නියමයන් කිහිපයක් සංශෝධන රහිතව ඊයේ (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.