ප‍්‍රහාරයේ සුන් බුන් තවමත් ඉවත් කර නෑ… යාපනය සරසවියේ හැසිරීම ගැන සැකයක්…

windoor2-1අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පැමිණෙන්නැයි යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපතිනී මහාචාර්ය වසන්තී අරසරත්නම් සිංහල මාධ්‍ය සිසුන්ට ආරාධනා කළ ද සිසු ගැටුම නිසා හානියට පත් ගොඩනැගිල්ලේ හා ඒ අවට සුන්බුන් මේ දකක්වා ඉවත් නොකිරීම බරපතළ සැකයට තුඩු දෙන්නක් වී ඇතැයි පැවසේ.
ගැටුම ඇති වී දෙසතියකට ආසන්න කාලයක් ගෙවී ගොස් තිබියදීත් සිිසුන්ගේ ගල්මුල් ප‍්‍රහාර නිසා කැඞී බඳී ගිය දොර ජනෙල් වීදුරු මෙන්ම කැඩුණු දොරවල් ද එලෙසම පවතින අතර ගල් මුල් ද තැන තැන විසිරී ඇතැයි යාපනය විශ්විද්‍යාලයීය ආරංචිමාර්ග සනාථ කරයි.
ගැටුම අවස්ථාවේ සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් ආරක්‍ෂාව සඳහා එම විද්‍යාපීඨ ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වීමේදීත් එසේ ඇතුළු වීමෙන් පසුත් දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් එම ගොඩනැගිල්ලට ගල් මුල්වලින් පහර දී අලභානි කළහ. මෙම සුන්බුන් ඉවත් නොකරන්නේ කුමන අවශ්‍යතාවක් මත ද යන්න සැකයට භාජනය වී ඇතැයි මැදහත් ආරංචිමාර්ග ඵවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.