යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුලු 5ක් රිමාන්ඩ්

යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා, සී.එස්.එන්. නාලිකාවේ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන නිශාන්ත රණතුංග, රොහාන් වැලිවිට,අශාන් රවිනාත් ප්‍රනාන්දු, කවිෂාන් දිසානායක යන පස් දෙනා සී.එස්.එන්. ක්‍රීඩා නාලිකාව මගින් රජයේ දේපළ වංචා කිරීම හා චෝදනා රැසක් මත මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය මගින් මූල්‍ය විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව කඩුවෙල ප්‍රධාන මහේස්ත්රාත් ධම්මික හේමන්ත මහතා විසින් දින 14 කට රිමාන්ඩ් කරනු ලැබූහ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.