රණවිරුවන් සුරකින්න මහින්ද අත්සන් තබයි

රණවිරුවන් සුරකීමේ අත්සන් දශලක්ෂයේ පෙත්සම අත්සන් කිරීම අද (8) කොළඹ ශ්‍රී සම්බුද්ධ විහාරයේදී ආරම්භ කෙරුණි.
එහි ප්‍රථම අත්සන තැබුවේ හිටපු ජනාධිපති පර්ලිමෙන්තු මන්ත්රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි.
රණවිරුවන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් මෙය “ජාත්‍යන්තර යුධ අධිකරණ එපා – රණවිරු දඩයමනවතනු යන තේමාවෙන් මෙය සංවිදානය කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.