රේගු නිලධාරීන් වත්කම් හෙළි කිරීම පැහැර හැරලා

custom officers hidden assetsශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාණ්ඩලික නිලධාරින් 210 දෙනෙකු විසින් නියමිත දිනට වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කර නොමැති බව පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (22) සභාගත කළ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවේ සඳහන්වේ.

එම නිලධාරින්ගේ නාම ලේඛනයක් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට හා අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත ලබා දෙන ලෙස ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියාට නියෝග කළ බවද එම වාර්තාවේ දක්වා ඇත.

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට අවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු වාර්තාව ඉදිරිපත් කළේය. 2016 – 01 – 01 සිට 2016 – 04 – 07 දින දක්වා කාලය තුළ මෙම පරික්ෂණ පවත්වා තිබුනි.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් 2015 ජුලි 30 දිනට රාජ්‍ය ආයතනවලින් දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබිය යුතු රුපියල් 18,865,901,197 ක හිඟ බදු ආදායම අයකර ගැනිමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ප්‍රශ්න කළ බවත් මෙම හිඟ මුදල් අය කර ගැනිමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බවත් නව අය වැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරිමත් සමඟ ඉදිරියේදි එවැනි ගැටලූ ඇති නොවන බවත් ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා සඳහන් කළ බවත් එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

මෝටර් රථ අමතර කොටස් එකලස් කරන සමාගමකින් 2003 – 2006 කාල පරිච්ෙඡ්දයට අදාලව අය විය යුතු රුපියල් 4,362,899 ක මුළු බදු මුදලින් රුපියල් 2,181,449 පමණක් ගෙවා තිබියදීත් අදාල සමාගමට සම්පූර්ණ මුදල සඳහාම බදු සහන ලබා දී ඇති බවද ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

මීට අදාලව අය විය යුතු සම්පූර්ණ මුදල දැනට අයකරගෙන ඇති බව ගණන් දීමේ නිලධාරිය් සඳහන් කර ඇති බවත් එම අයකර ගැනිම සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔහුට දැනුම් දුන් බවත් වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන්වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.