ලංකාවේ පළමු සෆාරි උයන විවෘතයි

saf1ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සෆාරි උද්යානය හම්බන්තොට, රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය අද (28) සිට විවෘත කළේය..

2008 දෙසැම්බර් මස 28 වනදා රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය ආරම්භ කිරීම සඳහා මුල්ගල තැබුණු අතර රුපියල් මිලියන 2600කට අධික මුදලක් ඒ වෙනුවෙන් වැය කර ඇත.

අක්කර 500ක භූමි භාගයකින් යුත් සත්වෝද්යානය සිංහ කලාපය, ලෝක සත්ත්ව කලාපය සහ ආසියානු අලි කලාපය ලෙස කලාප තුනකින් සමන්විතය.

සිංහ කලාපය අක්කර 35 ක් වන අතර එහි අප්‍රිකානු සිංහයින් 09 දෙනෙකු රැඳවීමට කටයුතු යොදා ඇත. ආසියානු අලි කලාපය අක්කර 54 ක් සහ ශාක භක්ෂක ලෝක සත්ව කලාපය අක්කර 80පමණය. මීට අමතරව සේවා ප්‍රදේශයකින් හා සත්ව රෝහලක්ද පිහිටා ඇත.

සත්ව වර්ග 22 ක සතුන් 200 කට අධික ප්ර්මාණයක් රිදියගම සෆාරි උද්යානයේදී නැරඹීමට හැකියාව පවතී. ඒ අතර අප්‍රිකානු සිංහයින් ,සීබ්‍රා, ජිරාෆ්, ශ්‍රී ලංකා තිත්මුවන්, ඉන්දියානු නිල් ගවයා, පැස්බරුන්, අප්‍රිකානු කුළුහරක්, ඇතුළු සතුන් වර්ග රාශියක් වෙයි.

සත්වෝද්‍යානය නැරඹීම පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ පහසුව සඳහා විශේෂ බස්රථ සේවාවක් ද සත්වෝද්‍යාන බලධාරීන් විසින් ලබා දෙයි.

saf1 saf2 saf3 saf4 saf5 saf6

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.