ලලිත් වීරතුංග දුෂ්කර පළාත් දරුවන්ගේ කෝටාව කොල්ල කාලා…

Lalith Wඋසස්පෙළ විභාගයට දුෂ්කර පළාත්වලින් පෙනී සිටින දරු දැරියන්ට  චක්‍රෙල්ඛ අංක 20008/17 ප්‍රකාරව ලබාදෙන විශේෂ කෝටාව කොල්ල කෑම සදහා හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග ඍජුවම මැදිහත් වී ඇති ආකාරය  හෙළිදරවු වී තිබේ.

මෙම චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව උසස්පෙළ විභාගය විභාගය අපේක්ෂකයන් පෙනී සිටින දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් දිස්ත්‍රික්ක 16 ක් පහසුකම් අඩු දිස්ත්‍රික්ක ලෙස දක්වා තිබේ. චක්‍රලේඛයට අනුව පහසුකම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක 9 න් අධ්‍යාපනය හදාරා උසස්පෙළ විභාගය පහසුකම් අඩු දිස්ත්‍රික්කයකින් පෙනී සිටිය හැක්කේ රජයේ අවශ්‍යතාම මත සිදුවන ස්ථාන මාරුවීම්වලදී සහ පදිංචිය මාරු කිරීමක් පිළිබදව අදාල ග්‍රාමසේවා සහතික විධිමත්ව ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවකදී පමණි.

එසේ නොමැති සෑම සිදුවීමක්ම චක්‍රලේඛය උල්ලංඝණය කරන නීති විරෝධී කටයුත්ව තිබියදී හිටපු ජනාධිපතිලේකම් ලලිත් වීරතුංග විසින්  වර්ෂ 2014 සැප්තැම්බර් 16 දා කළ ලිඛිත විධානයක් ප්‍රකාරව මාතලේ ක්‍රිස්තුදේව විද්‍යාලයේ සාමාන්‍යපෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුවියක් පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයේ    උසස්පෙළ විභාගය ජීව විද්‍යා අංශයට ඇතුළත් කර තිබේ.

මෙම දැරියගේ නිවෙස මාතලේ පූජා නරග සැලැස්ම යටතේ කඩා ඉවත් කළ බවත්, ඒ නිසා ඇයගේ මවගේ මුල් පදිංචිය ඇති ස්ථානය සේ දක්වා ඇති පොලොන්නරුව  නවනගරයේ උඩවෙල ග්‍රාම සංවර්ධන මාවතේ අංක 40 දරන නිවසේ පදිංචිව සිටින බවත්, එම නිවසට ඉතා ආසන්නයේ ඇති පොලොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට දැරිය ඇතුළු කරගන්නා ලෙසත් ලලිත් වීරතුංග ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත්තේ මේ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කළ හැකි කිසිම නෛතික ලේඛණයක් නොමැතිව බව පැවසේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.