වැඩි කළ සියයට 15 සමගම වැට් පනතට කැබිනට් අනුමැතිය… යළිත් පනත පාර්ලිමේන්තුවට…..

VAT. Keyboardවැට් බදු සංශෝධන පනත යළි රැගෙන ඒම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය අද (13)  ලැබුණේය. පනත යළි පාර්ලිමේන්තුවට  එන්නේ වැඩි කළ සියයට 15 වැට් බද්ද ඒ ලෙසම තබා ගනිමිනි.

මීට ප්‍රථම මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන ආ අවස්ථාවේ ශ්‍රෝෂ්ඨාධිකරණය විසින් එය  බලශුන්‍ය බවට තීරණය   කළේය.  එම තීන්දුව කථානායක විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දනවනු ලැබිණි. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැන්නක්‌ සිදුවූයේ පළමු වතාවටය. පනත බල ශූන්‍ය වූයේ   ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවෙන් පිටපැන සම්මත කරගැනීමට උත්සාහ ගැනීම නිසාය. ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 152 වගන්තියට අනුව බදු පනත් කෙටුම්පතක්‌ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැක්‌කේ එය කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති විට පමණි. එසේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්‌ථාවේදී අදාළ අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දිය යුතු බව ස්‌ථාවර නියෝග 133 හි දක්‌වා ඇත.

පනත් කෙටුම්පතක්‌ නීතියක්‌ බවට පත්කරවන කටයුත්ත ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවට අනුකුලවම සිදුකළ යුතුය. පෙර සඳහන අවශ්‍යතා දෙකම වැට්‌බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ කර නොතිබිණ. එහි ව්‍යවස්‌ථානුකූලභාවය සලකා බැලු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එම කෙටුම්පත ව්‍යවස්‌ථාව උල්ලංඝනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුව හමුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම නිසා එයට නීතිමය වලංගුභාවයක්‌ නොමැති බවට තීරණය කළේය.

එබැවින් තමන් කළ වැරැද්ද නිවැරදි කරගෙන, මූලිකව කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය සහිතව වැට් බදු සංශෝධන පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය  තීරණය කර ඇත.

වැට් බද්ද සියයට 15 දක්වා වැඩි කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එරෙහි වුනේය. ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ මේ බර ජනතාවට දරා ගත නොහැකි බවය. මෙම පනත සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්නා විට ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අදහස නොසලකා හැර ඇත. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මෙම පනත යළි පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන ඒම පිළිබද දැඩි අප්‍රසාදය පල කර සිටී. මෙම පනත ජනතාවට අතිශය හානිකර පනතක් වන බැවින් හැකි සියලුම බලය යොදා පාර්ලිමේන්තුව තුළත් ඉන් පිටතත් එය පරාජය කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බව ඔවුහු කියති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.