හෙට සිට විදුලිය කැපීම නැවතී ?

ranjiනොරොච්චෝලේ බලාගාරය යථාතත්වයට පත් කර අද (16) පස්වරුව වන විට ජලය පිරවීම ආරම්භ කර දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක වන විදුලි කප්පාදුව හෙට (17) වන විට අවසන් කල හැකි බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මාහතා පවසයි.

 

හෙට උදෑසන සිට නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයේ ජනන කටයුතු ආරම්භ කර දැනට ජාතික විදුලිබල සැපයුමේ පවතින මෙගාවොට් 400ක අඩුව පිරවිය හැකි බව සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.