2030 වන විට සකර්බර්ග්ගේ අපේක්ෂාව ?

ෆේස් බුක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියේ 12 වන සංවත්සරයට සහභාගි වෙමින් එහි නිර්මාතෘ වන මාර්ක් සකර්බර්ග් විසින් 2030 වන විට ෆේස් බුක් භාවිත කරන්නන් බිලියන 5ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් ලොව සෑම පුද්ගලයෙකු අතරම සම්බන්ධතා ඇති කිරීමට සෑම රටකම හා සමාගමකම සහය අපේක්ෂා කරන බවත් පැවසීය.

facebook_2015_logo_detail

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන වාර්තා වලට අනුව 2030 වන විට ලොව සමස්ථත ජනගහනය බිලියන 8.5 කට වැඩි වන අතර 2030 වන විට ෆේස් බුක් භාවිත කරන්නන් බිලියන 5ක් වුවහොත් ලෝක සමස්ත ජනගහනයෙන් එය 60% ක් පමණ වේ.

ෆේස් බුක් සමාගම තම අරමුණ ඉටු කර ගැනීමට සරණාගත කදවුරු වලට ද අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීමට අපේක්ෂා කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.