ආදිවාසීන්ගේ ඉල්ලීම

ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තන් විසින් ලිපියක් මගින් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ඒ ආදිවාසී ජනතාව වකුගඩු, පිළිකා ඇතුළු විවිධ ලෙඩ රෝග වලට විශාල වශයෙන් ලක් වී ඇති බැවින් විශේෂඥ වෛද්‍ය සායනයක් පවත්වා ප්‍රතිකාර ලබා දෙන ලෙසයි.

ඒ අනුව එම ඉල්ලීම ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.