රනිල් – මෛත්‍රී හවුල විනාශ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ?

keheliyaරනිල් – මෛත්‍රී හවුල විනාශ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ?

රුවන්වැල්ල කොටියාකුඹුර ප්‍රදේශයේ ඊයේ (07) පවතී ජම හමුවක දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කලේ රටේ ජනතාවට මෙලෙස වද දී ජනතාවගේ ශාප ලද්දන්ට මෙමෙ රට පාලනය කල නොහැකි බවත් එම තත්වයට අද පැමිණ ඇති බවත්ය.

තව ද
ජනතාව හා සියල්ලන් එකට එකතු වී බල සම්පන්නයි කියන රනිල් – මෛත්‍රී හවුල විනාශ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කල යුතු බවත් එතුමා ප්‍රකාශ කළේය.

එමෙන්ම තවත් මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රකාශ කල විවිධ අදහස් කිහිපයක්

 

[vsw id=”fp_8jgkOAKk” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.