උසස් පෙළ විභාගයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ අංශයේ දිවයිනේ ප්‍රථමයා කනකසුන්දරම් යතුර්ෂන්

a_l-firstදිනසේන රතුගමගේ

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් ලෙඝ විභාගයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ අංශයේ දිවයිනේ ප්‍රථමයා වීමට  යාපනය කන්දරොඩය විද්‍යාලයේ ඉගණුම ලබන කනකසුන්දරම් යතුර්ෂන් (k.yathurson) සිසුවා සවත්වී සිටී.

 ජයග්‍රහණයට හේතුව අධ්‍යාපන කටයුතු අතපසු නොකර සිදුකිරිම බව පවසන යතූෂන් පාසලේ තමන්ට ඉගැන්වූ ගුරුවරුන්ට හා සහය දැක්වූ දෙමාපිටන් ඇතුළු සැම දෙනාට ස්තුතිය පල කරයි. 

කළා අංශයේ දිවයිනේ දෙවන ස්ථානය හා යාපනය දිස්ත්‍රික් පළමු ස්ථානය යාපනය මනිපායි හින්දු විද්‍යාලයේ  පත්මනාදන් කුරුපර නේෂන් සිසුවා(pathmanadan kurupara nasan) සමත්ව සිටී.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.