කිරි ඔක්කොම ගඟට ගියා

kiriහැටන් සිට කෑගල්ල දක්වා දියර කිරි ලීටර් 4500ක් රැගෙන යමින් තිබූ බවුසරයක් පෙරැලී යාමෙන් එහි තිබූ කිරි සියල්ල කැලණි ගඟට ගලා ගියේය. හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිතුල්ගල කලුකොහුතැන්න ප්‍ර දේශයේ බෑවුම් සහිත ප්‍ර දේශයකදී  බවුසරයේ තිරිංග ක්‍රියා විරහිත වීම නිසා රියදුරු බවුසරය කන්දක හප්පවා නතර කිරීමට උත්සාහ ගෙනඇති අවස්ථාවේ බවුසරය පෙරලී  ඇතැයි පොලිස් පරික්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබේ. රියදුරු බවුසරය තුල සිරවී සිටියදී ප්‍රදේශවාසින් විසින් බේරාගෙන ඇත.  kiri2

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.