හාවර්ඩ් සරසවියෙන් නොමිලේ පාඨමාලා රැසක්

ලෝක පූජිත ඇමරිකාවේ හාවර්ඩ් සරසවියෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නොමිලේ හැදෑරීමට හැකි පාඨමාලා ගණනාවක් ම ඉදිරිපත්වි කොට ඇත.

රටවල් 193 ක මිලියන 6 ක පමණ පිරිසක් පාඨමාලා හාරසියයකට වැඩි ගණනක් මේ වන විටත් හදාරමින් සිටිති. පරිගණක තාක්ෂණය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සෞඛ්‍ය සන්නිවේදනය. ආගම, දර්ශනය. සාහිත්‍ය කලාව ආදී විෂයන් ගණනාවක් පිළිබඳව පාඨමාලා ඉදිරිපත් කොට ඇත.

විවිධ දැනුම් මට්ටම් වලට සරිලන අන්දමින් මේ පාඨමාලා සකස් කොට ඇති අතර එම පාඨමාලාව සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇත.
https://online-learning.harvard.edu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.