ඔසප් කෝප්පය ජනප්‍රියයි

ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍යවලින් නිමවන ලද නැවත නැවතත් භාවිත කළ හැකි තුවා මෙන්ම ඔසප් කාලය තුළ පැලඳිය හැකි ‘කෝප්පයක’ හැඩයේ නිෂ්පාදනයක් ලොව පුරා රටවල කාන්තාවන් අතර ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල මුල් වීමෙන් පසුගිය වසරේ සිට ‘මෙන්ස්ට්‍රල් කප් (menstrual cup)’ ලෙස හැඳින්වෙන මෙම නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවට ද හඳුන්වා දී තිබේ.

මාසික ශුද්ධිය සිදුවන කාලය අතරතුර ‘මෙන්ස්ට්‍රල් කප්’ එකක් නැවත නැවතත් භාවිත කළ හැකි වන අතර, එය වසර ගණනාවක් පැවතිය හැකි නිෂ්පාදනයක් ලෙස හැඳින්වේ.

‘මෙන්ස්ට්‍රල් කප්’ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් අතර ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන නදීෂා පෝලිස් සඳහන් කරන්නේ, මෙය මිල අධික සනීපාරක්ෂක තුවා මෙන්ම ඒවායින් සිදුවන පරිසර හානිය අවම කිරීමට හැකි “කදිම” විකල්පයක් බවය.

“මම දැන් වසරකට වැඩි කාලයක් ‘මෙන්ස්ට්‍රල් කප්’ එක භාවිත කරනවා. එය ඇත්තටම සුවිශේෂී නිෂ්පාදනයක්. ‘මෙන්ස්ට්‍රල් කප්’ එකක් අවුරුදු ගණනක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එය පරිසර හිතකාමී, වියදම් අඩු, ඉතා පිරිසිදු ක්‍රමයක්” යැයි නදීෂා පෝලිස් සඳහන් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.