කිමෝනා යට ඇඳුම හරින්නයි තීරණය

kimona

සුප්‍රකට විලාසිතා ශිල්පිනියක් වන කිම් කාඩේෂියන්. මම හිරකර පෙන්නන්න අලුත් යට ඇඳුම විලාසිතාවක් වෙළඳ කට ඉරිපත් කළේ කිමෝනා සන්නම් නාමයෙන්.   සාමාන්‍යයෙන් ජපන් ලඳුන් උත්සව අවස්ථාවන්වලදී ගරු ගාම්භීර ආකාරයට අදින කිමෝනාව යට ඇඳුමක් හඳුන්වාදීම ගැන ජපානයේ බොහෝදෙනා උරන වුණා.

kimonaමේ නිස කිම් කාඩේශියන් තමන්ගේ විලාසිතාව අත්හැර දමා වෙනත් වෙනත් නමකින් වෙළඳපලට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කොට තිබෙනවා කිම් කිමෝනාව යන නම අතහැරියත් මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලෙන් සිටින බවයි ජපන් ආණ්ඩුව පවසන්නේ. පුද්ගලයින් 130000 පමණ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තමන්ගෙ සම්ප්‍රදායක නිගරු කිරීම පිළිබඳව විරෝධය පලකොට තිබුනා. ඇඟේ හැඩය ඉස්මතු කරන යට ඇඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම තමන්ගේ අභිප්‍රාය අභිප්‍රාය බවයි කිම් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.