කොරල් පර උයනේ සැරිසරන්න

coral reef

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආරක්‍ෂිත මුහුදු කලාප හතරක් නම් කර තිබේ. ඒවාට අයත් වන්නේ හික්කඩුව සමුද්‍ර ජාතික උද්‍යානය, පරෙවි දුපත් සමුද්‍ර උද්‍යානය, බාරීෆ් සමුද්‍ර අභයභූමිය සහ රූමස්සල සමුද්‍ර අභයභුමිය යන ස්ථානයි. කරුණු මෙසේ වුවද වාර්තාවක දැක්වෙන පරිදි ප්‍රමාණවත් ලෙස නීති සහ රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් මෙම ආරක්‍ෂිත කලාප තුල පවා කොරල්පර වාසස්ථාන වලට ආරක්ෂාවක් නොලැබේ. හික්කඩුව සමුද්‍ර ජාතික උද්‍යානය සහ බාරීෆ් සමුද්‍ර අභයභූමිය සඳහා සමුදුරු කලාප කළමනාකරණ සැලසුම යටතේ විශේෂ කළමනාකරණ කලාප පිහිටුවා ඇති නමුත් මෙම ප්‍රදේශ වල තිබෙන කොරල්පර වල ආරක්ෂණය සඳහා නියමිත නිර්දේශ තවමත් ක්‍රියාවට නංවා නොමැත. මේ අනේකවිධ හේතු නිසා අපගේ රටේ තිබෙන කොරල් සම්පත ගතවන දිනක් පාසා විනාශයට ලක්වෙමින් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.