කොළඹ වායු දර්ශකය මධ්‍යස්ථ මට්ටමකට

මීට පෙර සති වල ඉහළ අගයක් වාර්තා කළ කොළඹ වායු දර්ශකය දැන් මධ්‍යස්ථ මට්ටමක් වන 84 කරා ළඟා වී පවතී. පසුගිය සති කිහිපය තුළ කොළඹ වායු තත්ත්ව දර්ශකය අසතුටුදායක ලෙස සටහන්ව තිබිණි.කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාල වායු තත්ත්ව දර්ශකයට අනුව එහි අගය දර්ශක 153 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය සෞඛ්‍යයට හිතකර නොවේ.

පස්වරු 1.00 ට එම දර්ශක අගය 107 දක්වා පහළ බැස තිබුණද එයද සෞඛ්‍යයට හිතකර නැත. කෙසේ වෙතත් වායු දර්ශකය සතුටුදායක මට්ටමක පවත්වාගෙන යෑමට යෑමට නම් කොළඹට ඇතුළුවන වාහන ප්‍රමාණය දැඩිව සීමා කළ යුතු බවයි විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ. තදාසන්න වල නගරවල පෞද්ගලික වාහන නතරකොට පොදු ප්‍රවාහන සේවාව මගින් නගරයට ඇතුල් වීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කළහොත් වාහනය තදබදය අඩුකොට පාරිසරික තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කළ හැකි බවයි විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.