අක්මා වල පිළිකා සුවයට කන්සා හොදයි

අක්මා වල අග්න්‍යාසය සහ පිත්තාසය ආශ්‍රිතව ඇතිවන පිළිකා වර්තමානය වන විට වර්ධනය වී තිබේ. ඒ පිළිබදව අවධානය යොමුකල දේශීය වෛද්‍ය වජිරජීව සරත් කුමාර මහතා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් පිලිබද අදහස් ඉදිරිපත් කරයි.

ඒ සදහා කන්සා මී පැණි සමග ආහාරයට ගැනීම සුදුසු බව ඔහු යෝජනා කරයි. කන්සා වල ඇති වේදනා නාශක ගුණය ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තීකරණය වර්ධනය කළහැකි නිසා කන්සා මී පැණිසමග මිශ්‍ර කොට ආහාරයට ගැනීම පිලිකා මර්ධනයට හේතු වේ.

මේ සදහා කළ යුත්තේ කන්සා ගසේ සියලු කොටස් ගෙන කුඩුකර මී පැණි සමග මිශ්‍ර කොට ආහාරයට ගැනීමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.