අති සරල ගෝඨාභය උත්තමාචාර හා අශ්වාරෝහකයන් එපා කියයි

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කියන්නේ තමන් සරල ජනාධිපති වරයෙක් වන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතිසරල බවත්ය. නව ජනාධිපතිවරයා රාජකාරියට වාර්තා කරන්නේ මිරිහාන පාරේ පිහිටි නිවසේ සිටි. නව ජනාධිපතිවරයා රථ සංදර්ශන පවත්වන්නේ නැති නිසා ප්‍රදේශවාසීන්ට ගැටලුවකින් තොරව එහා මෙහා යාමට පුළුවන් වී ඇත. වසර ගණනාවකින් පිළිසකර නොකෙරුණු මාර්ගය කාපට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ප්‍රදේශවාසීන්ට මහත් අස්වැසිල්ලකි.

හමුදා උත්තමාචාරය

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භ කරන හෙට (3) දිනයේ හමුදා උත්තමාචාරය නොපැවැත්විය යුතු බවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මෙම සැසිය විවෘත කරන විට අශ්වාරෝහකයන් සමඟ පිවිසෙන ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් හමුදා උත්තමාචාරය පුද කිරිම සිදුවේ. ඒ අනුව හමුදා උත්තමාචාරය සඳහා පුහුණූ කිරිම් පැවති අතර ජනාධිපතිවරයාගේ නියමයෙන් ඒ සියල්ල අවලංගු කර ඇති බව වාර්තාවේ. මීට අමතරව ජනාධිපතිවරයා අශ්වාරෝහකයන් සමඟ පැමිණීම ද අත්හිටුවා ඇත. මෙවර සැසිවාරය ඉතා සරල අන්දමින් සිදුවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.