අර්ජුන් ගේ සමාගම් 28 ක ගිණුම් තහනම්

arjun-aloysiusබැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින පර්පචුවෙල් ව්‍යාපාර සමූහයට අයත් සමාගම් 28හිම බැංකු ගිණුම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කිරීම හේතුවෙන් සමාගම් රැසක අවිනිශ්චිත තත්වයක් හට ගෙන ඇත.

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින අර්ජුන් ඇලෝෂියස් මහතා අධ්‍යක්‍ෂධූරය හෙබවූ මෙම සමාගම්වල ගිණුම් තහනම් කර ඇත්තේ මහ බැංකුබුද්ධි ඒකකයට මෙම ගිණුම්වල මුදල් ඉවත්කර ගැනීමට යන බවට පැතිර ගිය ආරංචි වලින් පසුවයි.

ගිණුම් අත්හිටුවීමත් සමඟ අදාළ සමාගම් 28ට තම ගිණුම් භාවිත කරමින් කිසිඳු මූල්‍ය හෝ ව්‍යාපාරික කටයුත්තක නිරතවීමට නොහැකි වීම නිසා මෙම සමාගම් වල ව්‍යාපාරික කටයුතු වල පසුබෑමක් ඇතිවිය හැකිය. මුදල් විශුද්ධිකරණය වලක්වා ආණ්ඩුවට සිදුවී ඇති පාඩුව වලක්වා ගැනීම සඳහා ගිණුම් තහනම වැදගත් වන නමුත් ඒ මගින් මෙම සමාගම් වල සිදුවෙන පසුබෑම පාලනය නොකළ හොත් විශාල රැකියා අහිමිවීමක් සිදුවිය හැකිය.

පර්පචුවෙල් ව්‍යාපාර සමූහයට අයත් ජනයුගය පුවත්පත වසා දැමීම හේතුවෙන් විශාල මාධ්‍ය සේවක සමුහයකට රැකියා අහිමිවී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.